0982688246
CHĂM SÓC NHANH
BẢO HÀNH DÀI
THAY LẤY NGAY
Giỏ Hàng ()
Hotline 02033.776.163 | 02033.785.785
LogoSite

Có nên thay màn hình cảm ứng điện thoại di động?

21/09/2017 11:07

<p><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u hỏi m&agrave; chắc hẳn l&agrave; trăn trở của nhiều người d&ugrave;ng điện thoại khi điện thoại của bạn gặp phải lỗi m&agrave;n h&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://mobilecare365.com.vn/image/data/Dang bai/co_nen_thay_man_hinh_cam_ung.jpg" style="height:573px; width:550px" /></span><br /> <br /> &nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng l&agrave; một trong những bộ phận quan trọng nhất của smartphone bởi lẽ hầu hết mọi tương t&aacute;c của người d&ugrave;ng với smartphone đều phải th&ocirc;ng qua m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y lại l&agrave; bộ phận cũng dễ tổn thương nhất. Vấn đề vỡ mặt k&iacute;nh- cảm ứng bị liệt hay m&agrave;n h&igrave;nh xuất hiện c&aacute;c vạch sọc l&agrave; chuyện kh&ocirc;ng &iacute;t điện thoại smartphone gặp phải.</span></p> <p><br /> <span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sẽ l&agrave; bất tiện lớn khi điện thoại của bạn bị vỡ mặt k&iacute;nh nhưng điện thoại vẫn c&oacute; thể cảm ứng. Nếu trong tr&igrave;nh sử dụng kh&ocirc;ng cẩn thận c&ograve;n c&oacute; thể bị c&aacute;c mảnh k&iacute;nh găm v&agrave;o tay.</span></p> <p><br /> <span style="font-size:16px">V&agrave; điện thoại sẽ phải nằm đắp chiếu hoặc nghĩ đến phương ph&aacute;p r&atilde; x&aacute;c nếu điện thoại bị liệt cảm ứng hoặc m&agrave;n h&igrave;nh xuất hiện c&aacute;c vệt sọc chằng chịt.</span></p> <h2><br /> <span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>N&ecirc;n thay hay n&ecirc;n bỏ điện thoại khi gặp về trục trặc về m&agrave;n h&igrave;nh?</strong></span></span></h2> <p><br /> <span style="font-size:16px">Những lo lắng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n dễ hiểu:<br /> - Chi ph&iacute; <a href="http://mobilecare365.com.vn/119/thay-man-hinh/"><span style="color:#0000FF">thay m&agrave;n h&igrave;nh</span></a>- mặt k&iacute;nh cảm ứng l&agrave; kh&aacute; đắt, thậm ch&iacute; bằng 1/2 gi&aacute; trị của 1 chiếc điện thoại mới.<br /> - Liệu m&agrave;n h&igrave;nh thay thế c&oacute; đảm bảo kh&ocirc;ng?<br /> - Liệu c&ocirc;ng nghệ sửa chữa của Việt Nam c&oacute; sửa chữa được c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghệ cao như smartphone ko?<br /> - Sau khi thay liệu cảm ứng c&oacute; nhạy như xưa kh&ocirc;ng? M&agrave;n h&igrave;nh sau khi thay liệu c&oacute; trục trặc g&igrave; kh&ocirc;ng như l&agrave; bị ố v&agrave;ng chằng hạn?<br /> - Liệu thay m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại th&igrave; c&oacute; d&ugrave;ng được l&acirc;u kh&ocirc;ng hay 5 bữa nửa th&aacute;ng l&agrave; lại bị lại.<br /> <br /> <strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất hiểu những trăn trở của bạn. Nhưng bạn h&atilde;y ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m.</strong></span></p> <p><br /> <span style="font-size:16px">- Về chi ph&iacute; th&igrave; kh&ocirc;ng phải lỗi về m&agrave;n h&igrave;nh n&agrave;o cũng đắt. Thường lỗi về m&agrave;n h&igrave;nh LCD ( m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị bị vệt sọc chằng chịt hoặc chết m&agrave;n h&igrave;nh) th&igrave; c&oacute; chi ph&iacute; cao. Do đ&oacute; bạn cần phải c&acirc;n nhắc thật kĩ. C&ograve;n c&aacute;c lỗi về <a href="http://mobilecare365.com.vn/110/thay-cam-ung/"><span style="color:#0000FF">liệt cảm ứng</span></a> hoặc <a href="http://mobilecare365.com.vn/107/thay-cam-ung/"><span style="color:#0000FF">vỡ mặt k&iacute;nh</span></a> th&igrave; chi ph&iacute; kh&ocirc;ng cao lắm so với chi ph&iacute; m&agrave; bạn bỏ ra mua một chiếc điện thoại mới.<br /> - Về chất lương m&agrave;n h&igrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng nghệ sửa chữa th&igrave; bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m.<br /> + Linh kiện m&agrave;<strong> MOBILECARE<span style="color:#FF8C00">365</span></strong> sử dụng đều l&agrave; linh kiện zin, đảm bảo về chất lương.<br /> + C&ocirc;ng nghệ sửa chữa ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng <strong>C&Ocirc;NG NGHỆ &Eacute;P TỰ ĐỘNG CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG</strong>. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng nghệ sửa chữa ti&ecirc;n tiến, hiện đại nhất hiện nay. Với c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m gửi gắm điện thoại cảm ứng cho ch&uacute;ng t&ocirc;i. Đảm bảo điện thoại sẽ cảm ứng mượt như xưa, m&agrave;n h&igrave;nh s&aacute;ng đẹp kh&ocirc;ng ố v&agrave;ng, kh&ocirc;ng hở s&aacute;ng.</span></p> <h3 style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>C&Ocirc;NG NGHỆ &Eacute;P TỰ ĐỘNG CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG</strong></span></span></h3> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://mobilecare365.com.vn/image/data/cong-nghe-sua-chua.jpg" style="height:400px; width:300px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Để biết chi tiết t&iacute;nh ưu việt của n&oacute;. Mời bạn xem tại <strong><a href="http://mobilecare365.com.vn/news/27/cong-nghe-ep-tu-dong-chan-khong-tai-mobilecare365.html"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">c&ocirc;ng nghệ &eacute;p tự động ch&acirc;n kh&ocirc;ng</span></a></strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">+ Về vấn đề thời gian sử dụng. Nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; thay m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại <strong>MOBILECARE<span style="color:#FF8C00">365</span></strong><span style="color:#FF8C00">&nbsp;</span> đ&atilde; d&ugrave;ng trong một thời gian d&agrave;i m&agrave; chưa xuất hiện trục trặc g&igrave;. Để kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể tin tưởng hơn v&agrave;o dịch vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; chế độ bảo h&agrave;nh 3 th&aacute;ng cho dịch vụ thay m&agrave;n h&igrave;nh- mặt k&iacute;nh- cảm ứng điện thoại.</span></p> <p>&nbsp;</p>

Các tin khác