0982688246
CHĂM SÓC NHANH
BẢO HÀNH DÀI
THAY LẤY NGAY
Giỏ Hàng ()
Hotline 02033.776.163 | 02033.785.785
LogoSite

Biện pháp giải quyết lỗi màn hình Sony Xperia Z1

21/09/2017 11:07

<p><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sony Xperia Z1 được coi l&agrave; si&ecirc;u phẩm thể hiện bước đột ph&aacute; của Sony với thiết kế nguy&ecirc;n khối, sang trọng, bộ xử l&yacute; khung cho tốc độ l&ecirc;n đến 2.2 GHz, camera c&oacute; độ ph&acirc;n giải l&ecirc;n tới 20.7 MP v&agrave; đặc biệt l&agrave; khả năng chống nước, chống bụi ấn tượng theo ti&ecirc;u chuẩn IP55/IP58.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Tuy vậy. cũng như c&aacute;c si&ecirc;u phẩm của c&aacute;c h&atilde;ng điện thoại kh&aacute;c, si&ecirc;u phẩm mang t&ecirc;n Z1 của Sony cũng gặp một số vấn đề trục trặc sau một thời gian sử dụng. Một trong những lỗi phổ biến được nhiều người d&ugrave;ng phản &aacute;nh l&agrave; lỗi m&agrave;n h&igrave;nh Sony Z1.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://mobilecare365.com.vn/image/data/Dang bai/a_man_hinh_sony_z1_mobilecare365.jpg" style="height:247px; width:424px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Lỗi m&agrave;n h&igrave;nh m&agrave; Sony Xperia Z1 thường gặp phải l&agrave; lỗi m&agrave;n h&igrave;nh bật tắt v&agrave; lỗi m&agrave;n h&igrave;nh Sony Z1 hở s&aacute;ng.</span></p> <h2><strong><span style="font-size:16px">Lỗi m&agrave;n h&igrave;nh Sony Z1 bật tắt</span></strong></h2> <p><span style="font-size:16px">Biểu hiện của lỗi n&agrave;y l&agrave; Sony Z1 bị tắt m&agrave;n h&igrave;nh v&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể n&agrave;o bật l&ecirc;n được nhưng sau đ&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh lại hiển thị b&igrave;nh thường.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Nếu lối m&agrave;n h&igrave;nh Sony Z1 chạy sọc mờ mờ v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh đầu ti&ecirc;n hiển thị b&igrave;nh thường sau đ&oacute; tự nhi&ecirc;n sẫm m&agrave;u lại v&agrave; tối om nhưng bạn c&oacute; thể cảm ứng v&agrave; sử dụng c&aacute;c chức năng như b&igrave;nh thường th&igrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra lỗi n&agrave;y l&agrave; do hệ điều h&agrave;nh. C&aacute;ch khắc phục trong trường hợp n&agrave;y rất đơn giản, bạn chỉ cần c&agrave;i đặt lại hệ điều h&agrave;nh cho m&aacute;y l&agrave; rắc rối sẽ được giải quyết.</span></p> <h2><strong><span style="font-size:16px">Lỗi m&agrave;n h&igrave;nh Sony Z1 bị hở s&aacute;ng.</span></strong></h2> <p><span style="font-size:16px">Lỗi m&agrave;n h&igrave;nh bị hở s&aacute;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; lỗi của Sony Z1 m&agrave; l&agrave; lỗi m&agrave; kh&aacute; nhiều smartphone gặp phải. Để biết m&agrave;n h&igrave;nh smartphone của m&igrave;nh c&oacute; bị hở s&aacute;ng hay kh&ocirc;ng: đọc &ldquo;<strong><a href="http://mobilecare365.com.vn/news/19/phat-hien-loi-man-hinh-ho-sang-cua-smartphone.html"><span style="color:#0000FF">Ph&aacute;t hiện lỗi m&agrave;n h&igrave;nh hở s&aacute;ng</span></a></strong>&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Để xử l&yacute; được lỗi m&agrave;n h&igrave;nh hở s&aacute;ng, bạn cần đến <a href="http://mobilecare365.com.vn/183/thay-man-hinh-sony-z1.html"><span style="color:#0000FF">địa chỉ sửa chữa m&agrave;n h&igrave;nh Sony Z1 uy t&iacute;n</span></a> để được sửa chữa v&agrave; hỗ trợ.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; 2 lỗi phổ biến nhất m&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh Sony Z1 thường gặp. Đ&acirc;y l&agrave; những lỗi về phần cứng m&agrave; Sony Z1 trong đợt b&aacute;n đầu ti&ecirc;n thường gặp. Tuy nhi&ecirc;n đối với những l&ocirc; h&agrave;ng tiếp theo, t&igrave;nh trạng n&agrave;y để được Sony ch&uacute; &yacute; giảm bớt rất nhiều. Tuy nhi&ecirc;n khi mua Sony Z1 bạn n&ecirc;n kiểm tra thật kĩ m&agrave;n h&igrave;nh bạn nh&eacute;.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Nếu c&oacute; bất k&igrave; vấn đề g&igrave; về điện thoại Sony Z1, h&atilde;y đến với<strong> MOBILECARE<span style="color:#FF8C00">365</span>-<span style="color:#0000CD"> 246 ĐƯỜNG L&Aacute;NG</span></strong>- chuy&ecirc;n sửa chữa điện thoại Sony Z1 uy t&iacute;n,lấy ngay, <a href="http://mobilecare365.com.vn/184/thay-mat-kinh-cam-ung-sony-z1.html"><span style="color:#0000FF">thay m&agrave;n h&igrave;nh Sony Z1 gi&aacute; rẻ tại H&agrave; Nội</span></a>, BẢO H&Agrave;NH 3 th&aacute;ng. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Các tin khác